داستان این سریال درمورد دکتری به نام توماس مورفی است که یک جراح جوان مبتلا به سندروم ساوانت ، در بخش جراحی بیمارستانی معتبر استخدام میشود و ...