یک رهبر اکراه از یک باند سرکش دست به یک سری ماجراجویی های وحشیانه می زند، همه در حالی که سعی دارد از قانونگذار فاسد و "دزدگیر" جاناتان وایلد گول بزند.