سریال زندگینامه سلطان محمد عثمانی است. مراد خان که از مرگ غیرمنتظره شاهزاده علاءالدین لرزیده بود به بورسا عقب نشینی می کند.