فلیو یک جنگجو نیست، فقط یک تاجر ساده با آماری بسیار پایین است- تا اینکه سرنوشت، قدرت‌های فوق‌العاده‌ای را باز می‌کند که می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.