یک عشق بسیار عاشقانه (A Love So Romantic) سو شیائو وان به عنوان یک دختر گل هرگز تصور نمی کرد زندگی ساده اش چیزی غیر از معمولی باشد. اما وقتی یک اختلاط تصادفی باعث می شود که او با گو یان شی، استاد جوان...