یوهی و یاسومی، که هر دو صداپیشه هستند که در یک دبیرستان تحصیل می کنند. آنها با هم یک برنامه رادیویی را اجرا می کنند. آنها از نظر ظاهری و شخصیتی کاملاً متضاد هستند و در زمانی که روی آنتن نیستند وارد دع...