جنگ قدرت خانواده‌های چابل را به تصویر می‌کشد. رویارویی هیجان انگیزی بین یک قاشق خاک و یک قاشق طلا رخ می دهد.