دو فرد مسلح و کلاهدار هواپیما را می ربایند و تهدید می کنند که پرواز 601 را منفجر می کنند مگر اینکه دولت کلمبیا 50 زندانی سیاسی را آزاد کند و به آنها باج گزافی را به صورت نقدی بپردازد.