هفت بار دوستت دارم (Love You Seven Times) شیانگ یون در ابتدا یک ابر بود، اما بعداً توسط استاد نخ قرمز به یک پری تبدیل شد و در غرفه ازدواج کار کرد. Xiangyun داوطلب شد تا به ارباب خود کمک کند تا جاودانه...