سریال مربای پرتقال در 12 قسمت پخش شده است. روز های پخش این سریال کره ای جمعه ها می باشد. مدت زمان پخش هر قسمت در سریال کره ای Orange Marmalade برابر با 50 دقیقه می باشد. امتیاز این سریال در mydramalis...