واکانا گوجو، عروسک‌ساز امیدوار، که از یک حادثه دوران کودکی با دوستی که از عشقش به عروسک‌های سنتی مستثنی بود، آسیب دیده، روزهای تنهایی خود را می‌گذراند و در اتاقی در دبیرستانش آرامش پیدا می‌کند.