تایو آسانو، پس از مرگ خانواده‌اش از نظر اجتماعی ناتوان است، فقط می‌تواند با موتسومی یوزاکورا ارتباط برقرار کند. برادر موتسومی پس از مجروح کردن او، تایو را هدف قرار می دهد. برای زنده ماندن، تایو باید ب...