نحوه ملاقات یک وکیل نترس و یک دادستان مشهور در جریان تحقیقات جنایی را دنبال می کند.