یک درام درباره سفری عجیب و زیبا در زمان بین یک مجری خبر و یک کارمند اداری معمولی که در سال 1987 به دام افتاده اند.