چهار دختر، یک تصویرگر، یک بت سابق، یک VTuber و یک آهنگساز، یک گروه هنرمندان ناشناس به نام "JELEE" تشکیل می دهند که هر کدام رویاهای هنری خود را دنبال می کنند و در عین حال از یکدیگر حمایت می کنند.