عاشقانه‌ای رازآلود و شیرین بین مربی کهنه‌کار آکادمی، سئو هی جین و شاگردش لی جون هو، که پس از 10 سال برمی‌گردد و قلبش را به هم می‌زند.