هکر نوجوان رابین شروود با گروهی مرتد می‌پیوندد تا با کلانتر دیوانه ناتینگهام در خیابان‌های طوفان‌زده قرن بیست و سوم لندن مبارزه کند.