هوتارو هیناسه، دانش آموز سال اول دبیرستان، شاهد جدایی ساکی هاناوی از دوست دخترش است. هوتارو سرانجام پس از اینکه او همیشه به او کمک می کند با او قرار ملاقات می گذارد، حتی اگر او واقعاً عشق و عاشقی را د...