تریلر جاسوسی سیاسی بر اساس «برد خون» اثر بلال صدیقی.