سرآغاز جوانی (Begins Youth) این درام زندگی هفت پسری را دنبال می کند که در دوران تحصیل و رشد شخصی خود می گذرند و هر کدام با تعهدات خانوادگی، از دست دادن، فقر، رها شدن، خشونت و طرد شدن دست و پنجه نرم می...