در آینده نزدیک، جدیدترین فناوری باعث شده تا وسایل نقلیه بتوانند با سرعت 500 کیلومتر در ساعت (حدود 310 مایل در ساعت) ایمن و ایمن حرکت کنند. یک رویداد مسابقه ای نسل بعدی به نام NEX Race متولد می شود که ...