ستاره دنباله دار (Shooting Stars) داستان در دوره جنگ ضد ژاپنی اتفاق می افتد، داستان در مورد شیا جی چنگ، پسری مغرور از یک خانواده سیاسی بلندپایه ثروتمند است که در ابتدا می خواست به نیروی دریایی بپیوندد...