یک میدان نیروی نامرئی و مرموز به یک شهر کوچک واقعی Chester's Mill، مین، ایالات متحده آمریکا فرود می‌آید و ساکنان داخل آن را به دام می‌اندازد که از بقیه تمدن جدا شده‌اند. مردم شهر به دام افتاده باید اس...