یک مادر مجرد بیوه متوجه می‌شود که پسرش قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارد و سعی می‌کند بفهمد چگونه او را ایمن و مسئولانه بزرگ کند.