پس از 20 سال گم شدن ، ریک سانچز ناگهان به آستان دخترانه بث می رود تا با او و خانواده اش درگیر شود. اگرچه بث از ریک به خانه خود استقبال می کند ، شوهرش جری ، از اتحاد خانواده خوشحال نیست. جری نگران ریک ...