اونودا یک اوتاکوی شاد است که به دنبال پیوستن به باشگاه انیمه مدرسه جدیدش است و مشتاق است در نهایت چند دوست پیدا کند. متأسفانه باشگاه منحل شده و او به نوعی به باشگاه دوچرخه سواری برخورد کرد.