Deadline Day یک بینش اساسی در مورد بحث شده ترین اما کمتر درک شده ترین جنبه فوتبال مدرن است: بازار نقل و انتقالات. با دسترسی بی سابقه از پشت صحنه به بازیکنان در کلاس جهانی و آژانس برتر اروپا...