رئیس کلاس 9 (The Chairman of Class 9) یک دانش آموز سال دوم متخلف رئیس هیئت مدیره یک دبیرستان معتبر می شود که از پدرش به جا مانده است. Na Yi Soo ممکن است در محیطی بزرگ شده باشد که دیگران به آن حسادت کن...