شش دانش آموز متعهد در دبیرستان هنر Kirin برای رسیدن به رویاهای خود برای تبدیل شدن به ستاره در صنعت موسیقی کره تلاش می کنند.