داستان در مورد جانگ دوک چئون (جونگ جائه یونگ)، یک کارآگاه سرسخت که دخترش ربوده می شود. او شروع به تعقیب مظنون با استفاده از یک سرنخ می کند: دو مرد با چهره مشابه در صحنه جرم بودند.