زمانی که چهار مظنون در تلاش برای ترور یک روزنامه نگار دستگیر می شوند، یک پلیس سرنگون و خارج شده، پرونده یک عمر را به تصویر می کشد. تعقیب آن او را به «پاتال لوک» و کشفیات تکان دهنده در گذشته چهار مظنون...