Famous Singers and Street Judges پس از پایان فصل سوم “خواننده دوباره” در 18 ژانویه، این واریته شو جدید 7 هنرمند برتر در حال ظهور از رقابت را به همراه MC ها لی سونگ گی و کیو هیون نشان می ده...