پنج سال پیش، پلیس ضربه سنگینی به گروه جنایتکار "گرگ های شمال غربی" وارد کرد، اما رهبر گو مولان، ستون فقرات "لائو کیانگ" و مامور مخفی لین که توسط پلیس فرستاده شده بود، همه ناپدید شدند و زندگی آنها ناپد...