آکیهابارا مرکز جهان برای جالب ترین سرگرمی ها و عجیب ترین سرگرمی ها است. در بهار 1999، ناگومی واهیرا با چشمان روشن با آرزوی پیوستن به یک کافه خدمتکار به آنجا نقل مکان کرد. او به سرعت در کافه تون توکوت ...