پسر کوچک جان نولان ، که پس از یک حادثه ، آرزوی خود را برای تبدیل شدن به یک افسر LAPD دنبال می کند. به عنوان قدیمی ترین تازه کار این نیرو ، او با برخی از افراد بالاتر که با او شک و تردید دارند ، روبرو ...