فرانک گالاگر رئیس یک خانواده طبقه کارگر در شیکاگو است. شش فرزند او به دلیل اینکه او یک دائم الخمر است رنج می برند و فیونا ، دختر بزرگتر او ، مجبور است از همه در خانه مراقبت کند...