یک زن توسط جادوگر نفرین می شود، هر روز بیست ساله می شود. برای ترسیم آینده‌ای جدید، او مخفیانه به یک استراحتگاه می‌رود.