کارسو زنی است که در یک ازدواج ناخوشایند است. شوهرش رها، مردی بدسرپرست و پدری بیکار است، بنابراین وقتی کارسو سومین فرزندشان را به دنیا می آورد، متوجه می شود که نمی تواند به تنهایی از همه بچه ها مراقبت ...