یک سرباز پیاده قصد دارد به گروهی از جنگجویان معروف به نگهبانان اژدها نفوذ کند و آنها را سرنگون کند. او در تلاش برای تکمیل ماموریت خود علیه گروه با موانع و چالش هایی روبرو می شود.