شرح وقایع فصل 2022-2023 منچسترسیتی را دنبال می کند، تیم را در پیش فصل، ورود بازیکنان جدید و سفر آنها به سه گانه تاریخی دنبال می کند.