بازی قانون شکنان (Game of Outlaws) جین و لالیسا پدران خود را در همان روز از دست می دهند. پدران آنها هنگام خدمت در پلیس فوت کردند. مادر لالیسا جانناری را به فرزندی قبول می کند و با او مانند فرزند خود ر...