هفت داستان منحصر به فرد شخصیت محور. هر شخصیت در آینده‌ای نامشخص وارد ماجراجویی هیجان‌انگیزی می‌شود و به این نتیجه می‌رسند که حتی در منزوی‌ترین لحظاتمان، همه ما از طریق کارشناس انسانی به هم متصل هستیم....