کوسر در محله‌ای محقر و فقیرانه بزرگ شد و پس از اینکه عروس پسر خانواده کریملی ثروتمند شد، پدرش به دلیل اینکه او این ازدواج را تایید نمی‌کند، تمام رابطه‌اش را با او قطع می‌کند.