در یک شهر خواب‌آلود، مکانیکی تلاش می‌کند تا از زیر سایه پدر گانگستر مرده‌اش بیرون بیاید تا بتواند عشق زندگی‌اش را به دست آورد. یک افسر صادق در نهایت یک عامل هرج و مرج می شود. در حالی که یک وارث کارتل ...