داستان این است که چگونه کودکی که در سنین پایین تلاش می کند در خیابان های سخت زندگی خود را حفظ کند به یک قاتل با استعداد و با تجربه تبدیل می شود.