کلاه قرمزی در حال تمرین در گروه خواهر هودز است، زمانی که او و گرگ فراخوانده می شوند تا ناپدید شدن اسرارآمیز ناگهانی هانسل و گرتل را بررسی کنند.