یک جادوگر شاگرد، سه بچه و یک جادوگر بدبین، به دنبال جزء گمشده یک طلسم جادویی می‌گردند تا در دفاع از بریتانیا در جنگ جهانی دوم استفاده شود.