داستان دانشمند آمریکایی، جی رابرت اوپنهایمر، و نقش او در ساخت بمب اتمی.